Waar kun je terecht?

Wil je weten waar je terecht kunt voor je eetprobleem en welke hulp ze bieden? Hieronder staan hulpverleningscentra, zelfhulporganisaties en online behandelingen speciaal voor eetstoornissen in heel Nederland.  Wil je er meer over weten? Lees dan verder op hun site.

Hulpverleningscentra voor eetstoornissen

Deze instellingen zijn lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE).

Accare Kennislijn Eetstoornissen en Obesitas, Smilde, Groningen, Drachten, Almere, Zwolle, Deventer

Voor wie? Kinderen en jongeren tot en met 23 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling, zowel in groep als individueel
 • Gezinsbehandeling
 • Klinische behandeling (alleen in Smilde)
 • Behandelingen vaak middels online programma Smaakk!
 • Online behandeling voor jongeren van 14 tot 23 jaar met kenmerken van boulimia op www.99gram.nl

Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Zeist
Voor wie? Kinderen en jongeren vanaf 7 jaar en volwassenen
Voor welke problemen? Alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Deeltijdbehandeling en dagbehandeling
 • Klinische behandeling
 • Terugvalpreventie met inzet van E-health

Amarum / GGNet, Zutphen en Nijmegen
Voor wie? Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen
Voor welke problemen? Vrijwel alle vormen van eetstoornissen
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Deeltijd behandeling
 • Klinische behandeling (niet in Nijmegen)

AZM, MUMC, Centrum voor Eetstoornissen, Maastricht (samenwerkingsverband met Riagg Maastricht)                                                                                                                   

Voor wie? Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen
Voor welke problemen? Anorexia (boulimia en eetbuistoornis in samenwerking met Riagg Maastricht)
Wat bieden ze?

 • Onderzoek (diagnostiek), indicatiestelling, second opinion en behandeladvies van alle eetstoornissen.

De Bascule, Amsterdam Zuid Oost
Voor wie? Jongeren van 10 tot 18 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Dagbehandeling
 • Deeltijdbehandeling
 • Klinische behandeling

Centrum Eetstoornissen Ursula, Leidschendam
Voor wie? Jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen, met als hoofddiagnose een eetstoornis
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen, ook in combinatie met bijkomende psychiatrische problemen
Wat bieden ze?

 • Zorgpad Boulimia/Eetbuistoornis
 • Zorgpad Anorexia
 • Zorgpad jeugd

Een zorgpad houdt in dat clienten de zorg krijgen die op dat moment het best bij hen past. De behandelingen zijn meestal in groepsverband.


Curium / LUMC, Oegstgeest
Voor wie? Kinderen en jongeren
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Deeltijdbehandeling
 • Kortdurende klinische behandeling

Emergis, afd. Eetstoornissen, Kloetinge
Voor wie? Voor jongeren van 12 tot 17 jaar
Voor welke problemen? Eetbuistoornis en langdurige eetstoornissen (LES)
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische opname

GGZ Breburg Groep, Breda en Tilburg
Voor wie? Vanaf 10 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Deeltijdbehandeling (ook een deeltijdgroep vanaf 12 jaar)
 • Klinische behandeling (alleen anorexia)

*Per 10 april 2013 zijn de deeltijd- en klinische behandeling verhuisd van Tilburg naar Breda

GGZ Centraal Symfora Groep, De Meregaard, behandelprogramma Eetstoornissen, Almere
Voor wie? Vanaf 18 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling

GGZ Centraal Symfora Groep, locatie Rembrandthof, Hilversum
Voor wie? Vanaf 18 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling (in een groep, individueel of in gezinsverband)  
 • Deeltijdbehandeling (in een groep)

GGZ Friesland, afdeling Eetstoornissen, Leeuwarden
Voor wie? Vanaf 17 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Dagbehandeling
 • Zowel groepsbehandeling als individuele behandeling

GGZ Oost Brabant, Veghel
Voor wie? Vanaf 14 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Deeltijdbehandeling 
 • LES-groep (vanaf 18 jaar)
 • Behandelgroep obesitas: eendaagse deeltijdbehandeling (vanaf 18 jaar)

Novarum/Arkin, Amstelveen
Voor wie? Vanaf 18 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling zowel groeps- als individuele behandelingen
 • Deeltijdbehandeling
 • Voltijdbehandeling
 • Boosterbehandeling (intensief kortdurende klinische zorg voor hardnekkige eetstoornissen)
 • Online behandeling op www.boulimiadebaas.nl

PsyQ Groningen Eetstoornissen en Obesitas
Voor wie? Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen en obesitas
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling (16 tot 18 jaar)
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling
 • Meergezinsdagbehandeling
 • Online behandeling op www.etendebaas.nl

Riagg Maastricht, Maastricht ( samenwerkingsverband met academisch ziekenhuis Maastricht) 

Voor wie? Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar
Voor welke problemen? Vrijwel alle eetstoornissen, met uitzondering van Anorexia
Wat bieden ze?

 • Ambulante behandeling
 • Individuele therapie: cognitieve gedragstherapie
 • Eventueel gezinstherapie
 • Eetbuistoornis: individuele behandeling
 • Bij het AZM (samenwerkingsverband met Riagg Maastricht): anorexia: ambulante behandeling, dagbehandeling en opname

Zelfhulporganisaties en online behandelingen

www.99gram.nl (van Accare)

Voor wie? Meiden tot en met 23 jaar
Wat bieden we?

 • Informatie over eten, gewicht en uiterlijk
 • Chatten en mailen met deskundigen (gratis en anoniem)
 • Forum
 • Zelftests, zoals voor eetproblemen
 • Online behandeling voor jongeren van 14 tot 23 jaar met eetproblemen (met kenmerken van boulimia)

Kosten voor de online behandeling worden vergoed door verzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt er een beroep gedaan op het eigen risico van je zorgverzekering en vraagt de verzekeraar een eigen bijdrage voor online hulp van 50 euro. Accare heeft een regeling voor de jongeren die niet in de gelegenheid zijn deze kosten te betalen.


www.boulimiadebaas.nl De Boulimia Nervosa glossy (van Novarum en PsyQ)

Voor wie? Mensen met boulimia vanaf 16 jaar
Wat bieden ze?

 • Informatie
 • Ervaringsverhalen
 • Zelftest Boulimia
 • Online behandeling (3 f2f contacten)

Kosten worden vergoed door verzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt er een beroep gedaan op het eigen risico van je zorgverzekering en vraagt de verzekeraar een eigen bijdrage voor online hulp van 50 euro.


www.etendebaas.nl

Voor wie? mensen vanaf 16 jaar, die zich zorgen maken over hun eetgewoonten
Wat bieden ze?

 • Informatie eetproblemen, voeding en gezondheid
 • Forum en chat
 • Eettest
 • Online behandeling

Kosten worden vergoed door verzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt er een beroep gedaan op het eigen risico van je zorgverzekering en vraagt de verzekeraar een eigen bijdrage voor online hulp van 50 euro.


www.interapy.nl

Voor wie? Mensen vanaf 16 jaar met psychische klachten (waaronder eetproblemen)
Wat bieden ze?

 • Informatie eetproblemen
 • Zelftest
 • Online therapie (telefonische intake)

Kosten worden vergoed door verzekeraar. Vanaf 18 jaar wordt er een beroep gedaan op het eigen risico van je zorgverzekering en vraagt de verzekeraar een eigen bijdrage voor online hulp van 50 euro.

www.ixtanoa.nl

Voor wie? Mensen met een psychische stoornis of verslaving en hun omgeving.
Wat bieden ze?

 • Ervaringsverhalen
 • Zelfhulpgroepen begeleid door ervaringsdeskundigen
 • Nazorgzelfhulpgroepen begeleid door ervaringsdeskundigen

Ixta noa heeft vooral een preventief aanbod en zij werken alleen met ervaringsdeskundigen.
In samenwerking met Human Concern (onderdeel Ixta noa) zijn de sites ikookvanmij.nl en anorexiajongens.nl opgezet. Deze sites bieden een forum en informatie voor mensen met eetstoornissen.


www.proud2beme.nl (van Centrum eetstoornissen Ursula)

Voor wie? Jongeren en hun ouders
Wat bieden ze?

 • Informatie over eetproblemen, eetstoornissen, schoonheid en alles eromheen
 • Ervaringsverhalen en interviews
 • Forum 
 • Thema chats en soms chatten met een hulpverlener

Reageer

Wil je een bericht ontvangen als er een nieuwe reactie is?
Login of registreer