Colofon

Wil je posters of flyers aanvragen, mail dan naar info@99gram.nl

Perscontact kan via info@99gram.nl

99gram.nl is een initiatief van: Accare

Projectbegeleiding door: e-hulp.nl

Ontwerp en technische realisatie: de Ruimte Ontwerpers i.s.m. Leukeleu

Illustraties: Anne van den Berg

Fotografie: Brian Smeulders

De online behandeling is:

Gebaseerd op: Protocollaire behandeling voor boulimia nervosa en aanverwante eetstoornissen van Anita Jansen, Hermien Elgersma en Sandra Mulkens. Uit: Breat, C. & Bögels, S. (red.) (2008). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: C. Braet, p/a Boom.

Vertaald naar online behandeling door: Rozemarijn Vos (coordinator@99gram.nl)

Eigendom van: Accare

De zelfhulpmodule is geschreven door H. J. Elgersma, Accare, Centrum voor Eetstoornissen en R. Neimeijer, Rijksuniversiteit Groningen. Met dank aan de Maastricht University: prof. dr. M. L. Peters, dr. H. Alberts en dr. E. Smeets.