bron

De online behandeling is gebaseerd op:

Protocollaire behandeling voor boulimia nervosa en aanverwante eetstoornissen van Anita Jansen, Hermien Elgersma en Sandra Mulkens. Uit: Breat, C. & Bögels, S. (red.) (2008). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: C. Braet, p/a Boom.

Dit protocol is vertaald naar een online behandeling door: Rozemarijn Vos (coordinator@99gram.nl)

Het is eigendom van: Accare


Meer informatie