Verbeteren chatmethodiek

Onderzoek chat

PSY-1920-S-0246

Waarom krijg ik deze informatie?

 • Je staat op het punt om te chatten met een van onze deskundigen.
 • Bij 99gram.nl proberen wij altijd onze chat te verbeteren.
 • Hiervoor doen we onderzoek van augustus 2020 tot en met januari 2021.

Waarom dit onderzoek?

 • We proberen de chat van 99gram.nl te verbeteren.
 • We willen te weten komen welke manier van chatten beter is.

Wat vragen we van je tijdens het onderzoek?

 • Je gaat straks chatten met een deskundige van 99gram.nl.
 • Het verschilt per deskundige welke manier van chatten zij gebruiken.
 • We vragen je na de chat een paar vragen te beantwoorden over je ervaring met de chat.
 • Als je er voor kiest de vragen te beantwoorden, dan zullen we deze antwoorden gebruiken voor het onderzoek.
 • Het invullen van de vragen zal ongeveer 2 minuten duren

Moet je meedoen aan dit onderzoek?

Je hoeft niet mee te doen aan het onderzoek.

Als je besluit om niet mee te doen, hoeft je niet uit te leggen waarom, en zal dit geen negatieve gevolgen voor je hebben.

Welke gevolgen kan deelname hebben?

Er zijn geen directe voordelen of nadelen aan deelname aan dit onderzoek. Wel help je ons de chat in de toekomst te verbeteren.

Hoe gaan we met je gegevens om?

 • De chat is anoniem, we verzamelen geen persoonsgegevens.
 • De uitkomsten van het onderzoek worden mogelijk gepubliceerd in een wetenschappelijk blad.

Wat moet je nog meer weten?

Het onderzoek is goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij dit onderzoek zijn R. Vos (99gram.nl en Accare) dr. K.A. Glashouwer (klinische en experimentele psychologie) en T.A. de Lang (klinische en experimentele psychologie) betrokken.

Heb je nog vragen over het onderzoek, dan kun je mailen met t.a.de.lang@rug.nl.

Heb je vragen of zorgen over uw rechten als onderzoeksdeelnemer? Hiervoor kun je ook contact opnemen met de Ethische Commissie psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen: ecp@rug.nl.

Heb je vragen of zorgen over je privacy, of over hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan? Hiervoor kun je ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen: privacy@rug.nl.

Je kunt deze pagina uitprinten als je een kopietje voor jezelf wilt hebben.